Năng lực quản lý là gì?

Năng lực của một tổ chức thể hiện khả năng hoàn thành công việc của các thành viên. Quản lý năng lực là quá trình được sử dụng để đảm bảo rằng năng lực CNTT có khả năng cung cấp liên tục mức dịch vụ nhất quán và chấp nhận được với mức chi phí đã biết và được kiểm soát.

Mục đích của Quản lý Năng lực

Mục đích chính của quản lý năng lực là đảm bảo rằng năng lực của các dịch vụ và cơ sở hạ tầng CNTT có thể đáp ứng các yêu cầu đã thỏa thuận về năng lực và hiệu suất một cách kịp thời và hiệu quả về chi phí.

Mục tiêu của Quản lý Năng lực

Các mục tiêu của quản lý năng lực là:

 • Xác định các yêu cầu về năng lực CNTT để đáp ứng khối lượng công việc hiện tại và tương lai
 • Tạo và duy trì kế hoạch năng lực chính xác
 • Cung cấp hướng dẫn và tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến năng lực và hiệu suất.
 • Đảm bảo rằng các thành tích hoạt động dịch vụ đáp ứng các mục tiêu đã thỏa thuận
 • Đo lường và giám sát năng lực để hỗ trợ quản lý mức dịch vụ .
 • Cung cấp hỗ trợ chẩn đoán và giải quyết các sự cố và sự cố.
 • Phân tích tác động của những thay đổi đối với kế hoạch năng lực và thực hiện các biện pháp chủ động để cải thiện hiệu suất ở bất kỳ nơi nào có hiệu quả về chi phí.

Phạm vi quản lý năng lực

Quản lý dung lượng là một quá trình kéo dài trong toàn bộ vòng đời dịch vụ. Nó là đầu mối cho tất cả các vấn đề liên quan đến hiệu suất và năng lực CNTT trong một tổ chức. Các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau có thể thực hiện phần lớn nhiệm vụ hàng ngày, nhưng quản lý năng lực vẫn có trách nhiệm chung.

Quá trình quản lý năng lực phải bao gồm môi trường hoạt động và phát triển bao gồm phần cứng, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi, phần mềm và nguồn nhân lực. Quản lý năng lực đảm bảo rằng các nguồn lực CNTT và được lập kế hoạch và dự kiến ​​để cung cấp một mức độ dịch vụ nhất quán và phù hợp với nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Giá trị của quản lý năng lực

Quản lý năng lực cung cấp một số lợi ích cho doanh nghiệp. Một số trong số đó là:

 • Cải thiện hiệu suất và tính khả dụng của các dịch vụ CNTT
 • Phân biệt các hoạt động dài hạn và chiến lược với các hoạt động là nhiệm vụ hoạt động hàng ngày.
 • Giảm các vấn đề và sự cố liên quan đến năng lực và hiệu suất
 • Tập trung nhận thức vào việc cân nhắc chủ động trong khi giải quyết các vấn đề về năng lực.
 • Đảm bảo rằng công suất và hiệu suất cần thiết được cung cấp theo cách rất tiết kiệm chi phí
 • Sử dụng kế hoạch năng lực hướng tới tương lai để cải thiện độ tin cậy của việc lập ngân sách liên quan đến năng lực.

Các nguyên tắc và khái niệm cơ bản về quản lý năng lực

Quản lý năng lực chủ yếu là quản lý các mối quan hệ giữa 3 yếu tố – nguồn lực, khối lượng công việc và mức độ dịch vụ, được kết nối với nhau. Đó là một hành động cân bằng bao gồm:

 • Cân đối các chi phí phát sinh với các nguồn lực cần thiết
 • Cân bằng cung so với cầu

Quản lý năng lực dựa vào ba quy trình phụ để mang lại kết quả vì đây là một quy trình phức tạp và đòi hỏi nhiều yêu cầu. Họ đang:

Related Posts
Chào tất cả mọi người!
Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và Read more

Những thách thức lớn nhất mà các nhà quản lí phải đối mặt và cách vượt qua chúng

Xin chúc mừng! Bạn được thăng chức lên quản lí. Thật không may, tất cả những gì bạn biết với Read more

Vấn đề học tập của nhà quản lý và bí quyết để trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp
Vấn đề học tập của nhà quản lý và bí quyết để trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp

Không có nhà lãnh đạo nào bẩm sinh tài giỏi. Những con số thực tế cho thấy, 20% những người Read more

Khám phá 5 trải nghiệm học tập thú vị của chương trình đào tạo quản lý mới – NeoManager
Khám phá 5 trải nghiệm học tập thú vị của chương trình đào tạo quản lý mới – NeoManager

Chương trình đào tạo quản lý mới - NeoManager trang bị khung năng lực bài bản giúp các nhà quản Read more