Chi tiết chương trình

NeoManager là chương trình đào tạo kiểu mới, thực chất và dễ triển khai giúp đội ngũ quản lí phát triển năng lực quản trị thông qua gây dựng thói quen học tập liên tục

Những kỹ năng cốt lõi nhất sẽ được nâng cấp trong khóa học

1. Học tập tự định hướng (tự nhận thức, đặt mục tiêu, tự quan sát và cải tiến cách học, đọc một cuốn sách, áp dụng một khái niệm/ kĩ thuật, trao đổi với người khác).

2. Đặt mục tiêu (OKR) và lập kế hoạch hành động.

3. Tổ chức cộng việc theo PDCA (dưới ngôn ngữ của Scrum).

4. Quản lí thời gian (kế hoạch hóa, ưu tiên hóa, trực quan hóa).

5. Làm việc nhóm (team foundation, giao tiếp và tương tác, tham gia và dẫn dắt).

* Định hướng lặp lại: về thái độ học tập và khả năng vượt qua vùng an toàn để phát tiển từ khi tuyển sinh, orientation, tương tác trên lớp, leaderboard.

Năm thành tố trải nghiệm học tập

1. LINH HOẠT THỜI GIAN HỌC VỚI E-LEARNING

Học viên hoàn toàn chủ động về thời gian và địa điểm học với các bài học Micro-learning trực tuyến. Bạn có thể học trong lúc chờ thang máy, đợi khách hàng hay lúc đợi pha cà phê.

2. WORKSHOP HÀNG TUẦN VỚI GIẢNG VIÊN

Mỗi tuần một Coaching Workshop để học viên được học từ giảng viên, từ bạn học và kinh nghiệm của các khách mời là nhà quản lí đi trước.

3. TẠO KẾT QUẢ THỰC TẾ VỚI THỬ NGHIỆM

Hàng tuần có các thí nghiệm để học viên áp dụng kiến thức, liên hệ với hiện trạng tại đơn vị, định hướng hành động tiếp theo. Vừa xây dựng kỹ năng, vừa tạo kết quả trong thực tế.

4. CÁCH ĐỌC SÁCH THÔNG MINH

Học viên được hướng dẫn cách đọc sách thông minh để hoàn thành việc đọc sách trong thời gian eo hẹp, xây dựng thói quen tự học suốt đời thông qua đọc sách.

4. THỰC HÀNH QUẢN TRỊ VỚI TEAM CHALLENGE

Người học sẽ tham gia các nhóm nhỏ để thực hiện các dự án học tập thử thách, qua đó phát triển năng lực quản lí, lãnh đạo, trải nghiệm phương pháp làm việc Scrum.

Các yếu tố cá nhân hóa

Mỗi người có personal learning cloud trên Agilearn gồm nhiều hơn 12 course học online. Người học tự xây dựng chương trình học tập 12 course này hoặc đăng kí học thêm các course khác. Thời gian học và tốc độ học sẽ do người học tự chủ.

Mục tiêu và kế hoạch học tập do người học tự đưa ra, dựa trên khung sường của NeoManager, vị trí công tác và nhu cầu phát triển năng lực của bản thân.

Các hình thức học tập đa dạng phù hợp với sở thích: người thích hành động sẽ làm thử nghiệm nhiều hơn, người thích đọc sẽ đọc nhiều hơn, người thích nghe sẽ học online nhiều hơn.

Việc học trở nên hứng thú với Gamification Leaderboard sáng tạo

Mỗi sprint học tập đều được thiết kế kèm với các Gamification sáng tạo và Leaderboard trực quan tạo hứng thú cho người học đồng thời là cách ghi nhận kết quả để có hình thức khích lệ học viên. Việc học trở nên nhẹ nhàng như tham gia trò chơi với giảng viên và bạn học đồng thời phát huy tối ta trí sáng tạo trong cách thể hiện.

Chứng chỉ và định nghĩa thành công

Chứng chỉ

– Chứng chỉ hoàn thành mỗi Micro-course: học xong và làm bài test thành công tối thiểu 12 minicourse.

– Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo NeoManager do Học viện Agile cấp.

Định nghĩa thành công của khóa học

– Tỉ lệ hoàn thành cao

– Nỗ lực lớn trong quá trình học tập

– Hài lòng sau khi học

– Ham muốn học hỏi tiếp

– Thay đổi hành vi (duy trì những hành vi đã thay đổi trong quá trình học tập sau khóa học)

Các vai trò trong khóa học

– Instructor: hướng dẫn học tập

– Giảng viên/ Diễn giả khách mời: một số module chọn lọc

– Training Manager: tổ chức việc học, báo cáo tổng kết, phân tích dữ liệu, đánh giá chương trình đào tạo (01 người của Học viện Agile, 01 người của doanh nghiệp để phối hợp tổ chức)

– Supervisor (người giám sát): theo dõi quá trình trưởng thành của học viên và đề xuất các cập nhật trong quá trình đào tạo (lãnh đạo doanh nghiệp)

TẢI ĐỀ CHƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH