Chi tiết chương trình

NeoManager là chương trình đào tạo kiểu mới, thực chất và dễ triển khai giúp đội ngũ quản lí phát triển năng lực quản trị thông qua việc gây dựng thói quen học tập liên tục.

05 KỸ NĂNG CỐT LÕI

  1. Học tập tự định hướng: tự nhận thức, tự quan sát và cải tiến cách học, đọc một cuốn sách, áp dụng một khái niệm/ kĩ thuật, trao đổi với người khác
  2. Đặt mục tiêu và lập kế hoạch hành động theo mô hình OKR
  3. Tổ chức công việc theo PDCA: theo ngôn ngữ Scrum
  4. Quản lí thời gian: kế hoạch hóa, ưu tiên hóa, trực quan hóa
  5. Làm việc nhóm: hình thành nhóm, giao tiếp và cộng tác, huấn luyện và dẫn dắt.

05 TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP

  1. Học linh hoạt với e-learning:Học viên hoàn toàn chủ động về thời gian và địa điểm học với các bài học Micro-learning trực tuyến. Bạn có thể học trong lúc chờ thang máy, đợi khách hàng hay lúc đợi pha cà phê.

  2. Dự workshop hàng tuần với chuyên gia: Mỗi tuần một Coaching Workshop để học viên được học từ giảng viên, từ bạn học và kinh nghiệm của các khách mời là nhà quản lí đi trước

  3. Tạo kết quả thực tế với thử nghiệm: Hàng tuần có các thí nghiệm để học viên áp dụng kiến thức, liên hệ với hiện trạng tại đơn vị, định hướng hành động tiếp theo. Vừa xây dựng kỹ năng, vừa tạo kết quả trong thực tế.

  4. Đọc sâu và phản tư:Học viên được hướng dẫn cách đọc sách thông minh để hoàn thành việc đọc sách trong thời gian eo hẹp, xây dựng thói quen tự học suốt đời thông qua đọc sách.

  5. Thực hành quản trị với thử thách nhóm:Người học sẽ tham gia các nhóm nhỏ để thực hiện các dự án học tập thử thách, qua đó phát triển năng lực quản lí, lãnh đạo, trải nghiệm phương pháp làm việc Scrum

13 MODULE HỌC TẬP

YẾU TỐ CÁ NHÂN HÓA & GAMIFICATION LEADERBOARD

Mỗi người có personal learning cloud trên learn.neomanager.vn gồm nhiều hơn 13 course học online. Người học tự xây dựng chương trình học tập 13 course này hoặc đăng kí học thêm các course khác. Thời gian học và tốc độ học sẽ do người học tự chủ.

Mục tiêu và kế hoạch học tập do người học tự đưa ra, dựa trên khung sường của NeoManager, vị trí công tác và nhu cầu phát triển năng lực của bản thân.

Các hình thức học tập đa dạng phù hợp với sở thích: người thích hành động sẽ làm thử nghiệm nhiều hơn, người thích đọc sẽ đọc nhiều hơn, người thích nghe sẽ học online nhiều hơn.

Mỗi sprint học tập đều được thiết kế kèm với các Gamification sáng tạo và Leaderboard trực quan tạo hứng thú cho người học đồng thời là cách ghi nhận kết quả để có hình thức khích lệ học viên. Việc học trở nên nhẹ nhàng như tham gia trò chơi với giảng viên và bạn học đồng thời phát huy tối ta trí sáng tạo trong cách thể hiện.

TẢI ĐỀ CHƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH