ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN DOANH NHÂN

Mạng lưới giảng viên là những doanh nhân, chuyên gia, nhà quản lí thực chiến, đã trải nghiệm nhiều giai đoạn phát triển và chuyển đổi mang tính bước ngoạt tại các doanh nghiệp và tổ chức.

Dương Trọng Tấn

Chủ tịch Agilead Global

Phạm Anh Đới

CEO Học viện Agile

Đàm Quang Minh

Hiệu trưởng Đại học Phú Xuân

Tô Hải Sơn

Nguyên Phó tổng giám đốc NTQ Solution

Nguyễn Khắc Nhật

CEO CodeGym Việt Nam

Nguyễn Quang Huy

Giám đốc Chương trình

Nguyễn Thị Phương

Phó giám đốc, Học viện Agile

 Ngô Văn Trung

CEO Magestore, The world’s #1 POS for Magento

Hoàng Phan Bảo Trung

CEO Deha Software

 Nguyễn Phương Anh

Giám đốc Trung tâm liên kết quốc tế FPT Hà Nội