ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Mỗi lớp có một giảng viên chủ nhiệm là người theo dõi, phản hồi cho hoạt động học tập, áp dụng của mỗi học viên từ khâu lập kế hoạch cho tới thực thi và tổng kết.

Các giảng viên còn lại là giảng viên doanh nhân, người chia sẻ kinh nghiệm của mình ở mỗi chủ đề phù hợp với diễn biến của lớp.

Dương Trọng Tấn

Chủ tịch Agilead Global

Đàm Quang Minh

Nguyên Hiệu trưởng Đại học FPT

Tô Hải Sơn

Giám đốc GrowMind

Nguyễn Khắc Nhật

CEO CodeGym Việt Nam

Phạm Anh Đới

CEO Học viện Agile

Nguyễn Quang Huy

MBA Lecturer, FTU

Nguyễn Thị Phương

Phó giám đốc, Học viện Agile

 Ngô Văn Trung

CEO Magestore, The world’s #1 POS for Magento

Hoàng Phan Bảo Trung

COO Deha Software

 Nguyễn Phương Anh

Phó Giám đốc, Viện đào tạo Quốc tế, ĐH FPT