ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN DOANH NHÂN

Mạng lưới giảng viên là những doanh nhân, chuyên gia, nhà quản lí thực chiến, đã trải nghiệm nhiều giai đoạn phát triển và chuyển đổi mang tính bước ngoạt tại các doanh nghiệp và tổ chức.

Dương Trọng Tấn

Chủ tịch Agilead Global

Sáng lập chương trình

Phạm Anh Đới

CEO Học viện Agile

Giám đốc kiêm giảng viên

Đàm Quang Minh

Hiệu trưởng Đại học Phú Xuân

Giảng viên doanh nhân

Tô Hải Sơn

Co-founder NTQ Solution

Giảng viên doanh nhân

Nguyễn Khắc Nhật

CEO CodeGym Việt Nam

Giảng viên doanh nhân

Hoàng Phan Bảo Trung

CEO Deha Software

Giảng viên doanh nhân

Hoàng Giang Quỳnh Anh

Project Director Agilearn

Giảng viên doanh nhân