ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN DOANH NHÂN

Mạng lưới giảng viên là những doanh nhân, chuyên gia, nhà quản lí thực chiến, đã trải nghiệm nhiều giai đoạn phát triển và chuyển đổi mang tính bước ngoạt tại các doanh nghiệp và tổ chức.

Dương Trọng Tấn

Chủ tịch Agilead Global

Phạm Anh Đới

CEO Học viện Agile

Đàm Quang Minh

Hiệu trưởng Đại học Phú Xuân

Tô Hải Sơn

Co-founder NTQ Solution

Nguyễn Khắc Nhật

CEO CodeGym Việt Nam

Nguyễn Quang Huy

Giám đốc Chương trình

Nguyễn Thị Phương

Giám đốc Đào tạo