Về NeoManager

NeoManager là chương trình đào tạo quản lí kiểu mới, với mong muốn đáp ứng nhu cầu lớn về đào tạo của doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh. Với nền tảng công nghệ giáo dục hiện đại, NeoManager khắc phục vấn đề của các chương trình đào tạo quản lí hiện có như: ít cá nhân hóa, thiếu linh hoạt về thời gian, chi phí lớn, chất lượng thấp. NeoManager được thiết kế dựa trên kinh nghiệm đào tạo, tư vấn và huấn luyện chất lượng cao cho hơn 3000 quản lí từ hơn 200 tổ chức, đồng thời tham khảo Từ điển Năng lực lãnh đạo Harvard.

Trong chương trình kéo dài 3 tháng, người học được dẫn dắt bởi đội ngũ huấn luyện viên bao gồm chuyên gia, nhà quản lí, lãnh đạo các doanh nghiệp đang phát triển. Mỗi tuần, học viên tự hoàn thiện một khóa học trên cổng elearning để trang bị kiến thức cơ bản trước khi tham gia Coaching Workshop nhằm tiêu chuẩn hóa kiến thức, nuôi dưỡng động lực học hỏi, học từ đồng môn, từ kinh nghiệm của quản lí đi trước.

Cùng với đó, việc hoàn thành mỗi tuần một thí nghiệm, liên hệ cái học được với hiện trạng tại doanh nghiệp giúp người học vừa xây dựng kỹ năng, vừa tạo kết quả trong thực tế. Việc học cách đọc sách thông minh cũng giúp nhà quản lí cách khai thác kiến thức từ kinh điển trong thời gian eo hẹp, xây dựng thói quen tự học suốt đời thông qua đọc sách.

Chương trình đã thu hút những nhà quản lí mới (trưởng nhóm, quản trị dự án, quản trị cấp trung) từ các doanh nghiệp như NTQ Solution, HBLab,… Chúng tôi cũng tiếp tục gửi lời mời đến các quản lí tại những doanh nghiệp quan trọng, người sẵn sàng tạo ra và dẫn dắt sự thay đổi trong quản trị và lãnh đạo.