Để có chính sách học phí phù hợp với cá nhân và doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Nhập học chỉ bằng việc đăng ký trên ứng dụng hoặc truy cập trang web. Chúng tôi cũng giải đáp các câu hỏi thường gặp trong phần Q&A, các bài viết về quản trị trong Blog. Bạn cũng có thể tải về các bản PDF tài liệu quan trọng hoặc đăng ký bằng email để nhận được bài viết mới nhất về quản trị và tìm hiểu về NeoManager.

Khóa NeoManager gần nhất

Thời gian khai giảng:
Ngày 27 – 05 – 2020

Bạn chỉ mất 3 phút để đăng ký